Forskjell mellom versjoner av «Vedtektene»

Fra Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: =Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug= Vedtatt ved årsmøtet12.11.2016 på Chateu Neuf i Oslo ==1 Formål== Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KSHB) er en pol...)
 
Linje 1: Linje 1:
 
=Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug=
 
=Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug=
Vedtatt ved årsmøtet12.11.2016 på Chateu Neuf i Oslo
+
Vedtatt ved årsmøtet 12.11.2016 på Chateu Neuf i Oslo
 
 
 
==1 Formål==
 
==1 Formål==

Revisjonen fra 27. jul. 2017 kl. 10:51

Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug

Vedtatt ved årsmøtet 12.11.2016 på Chateu Neuf i Oslo

1 Formål

Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KSHB) er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som skal fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur blant studenter i Oslo. Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug baserer seg på frivillig arbeid. Foreningen har sine aktiviteter primært rettet mot studenter ved UiO.

2 Medlemskap og kontingent

Som medlemmer av Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug regnes de som har betalt medlemskontigenten forinnebærende medlemsår. Medlemskontigenten fastsettes av styret.

3 Årsmøtet

Årsmøtet er Kristianiastudentens Haandbryggerlaugs høyeste organ, og skal avholdes minst en gang i året. Styret innkaller til årsmøte med en ukes varsel. På årsmøtet kan alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende år delta. Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Vedtektsendringer
  • Årsberetning legges frem for medlemmer
  • Økonomisk beretning legges frem for medlemmer
  • Plan for kommende år fastsettes
  • Valg av styre
  • Valg av leder

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Et ekstraordinært årsmøte må kalles inn med minst en ukes varsel, og kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

4 Styret

Styret er det øverste organet i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug mellom to årsmøter. Styret består av en leder, en økonomiansvarlig og minimum to styremedlememer.Styret kan supplere seg selv ved frafall. Styremedlemmene hver for seg kan tegne for foreningen.

5 Saksbehandling

Vedtektene er Kristianiastudentenes Haandbryggerlaugs øveste regelverk, og kan kun endres med 2/3 flertall på et årsmøte. Alle andre saker avgjøres med alminnelig flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret kan fastsette andre retningslinjer for arrangementer, bruk av utstyr og lokaler.

6 Oppløsning

Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug kan bare nedlegges ved vedtak med 2/3 flertall på et årsmøte der oppløsning har vært foreslått og sendt ut sammen med dagsorden. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av foreningens midler, fortrinnsvis på en slik måte at det kommer andre foreninger som arbeider for foreningens formål til gode.