Forskjell mellom versjoner av «Vedtektene»

Fra Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: =Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug= Vedtatt ved årsmøtet12.11.2016 på Chateu Neuf i Oslo ==1 Formål== Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KSHB) er en pol...)
 
(oppdatert til gjeldende vedtekter)
 
(En mellomliggende revisjon av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
=Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug=
 
=Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug=
Vedtatt ved årsmøtet12.11.2016 på Chateu Neuf i Oslo
+
Vedtatt ved årsmøtet 26.10.2017 på Chateu Neuf i Oslo
 
 
 
==1 Formål==
 
==1 Formål==
Linje 6: Linje 6:
 
organisasjon som skal fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur
 
organisasjon som skal fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur
 
blant studenter i Oslo. Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug baserer seg på frivillig
 
blant studenter i Oslo. Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug baserer seg på frivillig
arbeid. Foreningen har sine aktiviteter primært rettet mot studenter ved UiO.
+
arbeid.
 
==2 Medlemskap og kontingent==
 
==2 Medlemskap og kontingent==
 
Som medlemmer av Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug regnes de som har betalt
 
Som medlemmer av Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug regnes de som har betalt
medlemskontigenten forinnebærende medlemsår. Medlemskontigenten fastsettes av
+
medlemskontigenten forinnebærende medlemsår og oppfyller aktivitetskravene fastsatt ved årsmøte. Medlemskontingenten fastsettes av
 
styret.
 
styret.
 
==3 Årsmøtet==
 
==3 Årsmøtet==
 
Årsmøtet er Kristianiastudentens Haandbryggerlaugs høyeste organ, og skal avholdes
 
Årsmøtet er Kristianiastudentens Haandbryggerlaugs høyeste organ, og skal avholdes
 
minst en gang i året. Styret innkaller til årsmøte med en ukes varsel. På årsmøtet kan
 
minst en gang i året. Styret innkaller til årsmøte med en ukes varsel. På årsmøtet kan
alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende år delta.
+
alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år delta.
 
Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:
 
Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:
 
*Godkjenning av innkalling og saksliste
 
*Godkjenning av innkalling og saksliste
Linje 29: Linje 29:
 
==4 Styret==
 
==4 Styret==
 
Styret er det øverste organet i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug mellom to
 
Styret er det øverste organet i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug mellom to
årsmøter. Styret består av en leder, en økonomiansvarlig og minimum to styremedlememer.Styret kan supplere seg selv ved frafall.
+
årsmøter. Styret består av en leder, en økonomiansvarlig og minimum to styremedlememer. Styret kan supplere seg selv ved frafall.
 
Styremedlemmene hver for seg kan tegne for foreningen.
 
Styremedlemmene hver for seg kan tegne for foreningen.
 
==5 Saksbehandling==
 
==5 Saksbehandling==

Nåværende revisjon fra 26. feb. 2018 kl. 03:50

Vedtekter for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug

Vedtatt ved årsmøtet 26.10.2017 på Chateu Neuf i Oslo

1 Formål

Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KSHB) er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som skal fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur blant studenter i Oslo. Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug baserer seg på frivillig arbeid.

2 Medlemskap og kontingent

Som medlemmer av Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug regnes de som har betalt medlemskontigenten forinnebærende medlemsår og oppfyller aktivitetskravene fastsatt ved årsmøte. Medlemskontingenten fastsettes av styret.

3 Årsmøtet

Årsmøtet er Kristianiastudentens Haandbryggerlaugs høyeste organ, og skal avholdes minst en gang i året. Styret innkaller til årsmøte med en ukes varsel. På årsmøtet kan alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år delta. Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Vedtektsendringer
  • Årsberetning legges frem for medlemmer
  • Økonomisk beretning legges frem for medlemmer
  • Plan for kommende år fastsettes
  • Valg av styre
  • Valg av leder

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Et ekstraordinært årsmøte må kalles inn med minst en ukes varsel, og kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

4 Styret

Styret er det øverste organet i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug mellom to årsmøter. Styret består av en leder, en økonomiansvarlig og minimum to styremedlememer. Styret kan supplere seg selv ved frafall. Styremedlemmene hver for seg kan tegne for foreningen.

5 Saksbehandling

Vedtektene er Kristianiastudentenes Haandbryggerlaugs øveste regelverk, og kan kun endres med 2/3 flertall på et årsmøte. Alle andre saker avgjøres med alminnelig flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret kan fastsette andre retningslinjer for arrangementer, bruk av utstyr og lokaler.

6 Oppløsning

Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug kan bare nedlegges ved vedtak med 2/3 flertall på et årsmøte der oppløsning har vært foreslått og sendt ut sammen med dagsorden. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av foreningens midler, fortrinnsvis på en slik måte at det kommer andre foreninger som arbeider for foreningens formål til gode.