Tillitsvalgt

Fra Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
Revisjon per 3. okt. 2020 kl. 11:45 av GardemannSabeltann (diskusjon | bidrag) (Ny side: Tillitsvalgt er den i foreningen som skal ta imot varsel og være den du kan snakke med om det skulle være noe ubehagelig du skulle ha opplevd i foreningen eller om det skulle være noe...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Tillitsvalgt er den i foreningen som skal ta imot varsel og være den du kan snakke med om det skulle være noe ubehagelig du skulle ha opplevd i foreningen eller om det skulle være noe annet du skulle ha behov for å snakke om. Tillitsvalgt har taushetsplikt og kan ikke gå videre med noen informasjon uten ditt samtykke. Varsler og ting du ønsker å si ifra om kan også behandles med deg som anonym.

At tillitsvalgt behandler et varsel, betyr at tillitsvalgt undersøker og saksbehandlet. I tillegg skal tillitsvalgt ivareta varsleren og den eller de det varsles om.

Gard: Føler du å snakke om noe utenfor lauget, så er jeg også tilgjengelig, jeg kjenner ganske godt til de hjelpeordningene som er der for studenter og kan være en god samtalepartner om du skulle være usikker eller ha behov for dette. Du kan ta kontakt med meg hvor du skulle ønske. Du finner mitt nummer på informasjonsskrivet på kontoret.

Du kan også si ifra hvis medlemmer i lauget misbruker sin stilling eller gjør andre ting som ikke er greit. At du er bekymret eller om det ikke er så stort er helt greit å si ifra om.

""For å ta kontakt"" Skriv inn en henvendelse i dette skjemaet så vil tillitsvalgt ta kontakt med deg om det er det du ønsker for å følge opp varselet, eller behandle varselet. """Ønsker du å ta kontakt med noen som er uavhengig og utenfor lauget?""" Da kan du sende en henvendelse til XXX via dette skjemaet. Denne personen er uavhengig av lauget og ditt varsel vil bli behandlet av denne personen.

""Rutine for behandling av varsel""

  • Et varsel er i denne sammenheng en henvendelse til tillitsvalgt om et kritikkverdig forhold
  • Målet for behandling av varsel er å gi en passende reaksjon på kritikkverdige forhold og sikre retningslinjer for at slike ikke skal skje i framtiden.
  • Varsler har rett på informasjon på hvordan varselet vil bli behandlet.
  • Varsler skal behandles anonymt så lenge det ikke foreligger klart skriftlig samtykke fra varsler
  • Dersom det ikke handler om en fare for liv og helse så kan ikke tillitsvalgt gå videre med en sak uten samtykke
  • Varsler som behandles skal dokumenteres skriftlig i tråd med anonymitetshensyn,
  • Den som blir varslet om har rett til kontradiksjon og å presentere sin side av saken