Bryggeri- og Lageransvarlig

Fra Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er personen i styret som har ansvar for at bryggeriet og lageret er i god orden og styrer bryggerikomiteen for dette formål.

Bryggeriansvarlig er en av de viktigste personene i lauget og passer på våre hellige rom i underetasjen. Flinke bryggeriansvarlige har vært nøkkelen til hvor bra og flink lauget er i dag.

En utlysning til bryggeriansvarlig hvis dere ser etter ny kan dere finne her. Dette er et eksempel på hvordan en slik utlysning kan se ut.

Ansvar

 • Å delta i styremøter og være oppdatert på hva som foregår i produksjonskomiteen
 • Vi forventer ikke at du skal gjøre dette selv, og kan godt delegeres, men det blir ditt ansvar at det følges opp
 • Utarbeide rutiner og sørge for at bryggeriet holdes rent og i orden
 • Delegere dugnadsoppgaver til de som brygger
 • Ha oversikt til Hangouts hva som trengs å gjøres
 • Rekruttere og følge opp medlemmene i bryggerikomiteen
 • Utnevne ansvarlige og følge opp medlemmer av bryggerikomiteen
 • Samarbeide med kursansvarlig og festivitas/event-ansvarlig.
 • Å holde oversikt uansett periode, så lenge det er bryggeaktivitet.
 • Ha hovedansvar for anskaffelsen av ingredienser til lauget.

Nåværende bryggeriansvarlig

I 2019 er bryggeriansvarlig Mads Rød. Han ble bryggeriansvarlig med et program av umenneskelig disiplin og ordnung. Her vil han, om han ønsker, skrive litt om seg seg og vervet!

Guider til nye bryggeriansvarlig

Kjøpe inn pall med malt

Vi bruker å kjøpe inn en pall med malt rundt 2 ganger i året.

Innhold

En pall består av rundt 36 sekker med malt, med en vekt på rundt 800-900kg. Et eksempel på hvordan en slik pall kan se ut er:

 • 23 sekker Pale
 • 8 sekker Pils
 • 1-2 sekker hvete
 • 2-3 sekker munich
 • 1 sekk mørk munich

Pris

Sjekk med leder eller tidligere ansvarlige for fornuftige priser. Husk på at prisen burde inkludere moms.

Levering og hjelp til å bære inn

Når du har bestilt så får du en antatt leveringsdato. Da kan du først sjekke i bryggerikomiteen hvor mange som har anledning til å hjelpe, men alle i lauget forventes å hjelpe til med sånt! Send gjerne melding i altmuligchatten til lauget, direktemeldinger hvis du får lite svar.

Å få malten ovenifra og ned til lageret
Du får ikke fullastet pall inn i heisen - vis mann

Jekketralle til pall lånes fra Neuf. Her finnes også ekstra paller, eventuelt bruk den der maltstabelen har stått. Bruk jekketralle til å få pallen inn til heisen. Så setter du en tom pall inn i heisen og laster malten gradvis på denne. Denne fraktes ned med heisen og bort til lageret. Du må nok laste om på lageret og stable disse på pallen som står der inne, men se dette an.

Husk å stable på en måte at haugen ikke blir ustabil.

Gard erfaring

Arbeidsoppgaver

 • Har lagd oversikt over hva som det har vært behov for å gjøre på bryggeriet
 • Hatt en løpende dialog med de som brygger om hva de skal gjøre som sine arbeidsoppgaver
 • Sjekket over at folk har skrevet inn i bryggeloggen
 • Godkjenne (eller ikke) bookinger av kjelleren
 • Gi tilbakemelding hvis jeg får inn klager på rengjøring eller ser at det er skittent.
 • Følge opp tilbakemelding
 • I ytterste konsekvens gi bryggenekt(har aldri måtte gjort dette)
 • Kjøpe inn gjær for fellesbrygg til kjøleskapet
 • Kjøpe inn humle til de 100g som er til brygg

Tidsbruk

Har avhenget av hvor mye tid jeg har hatt. Har prioritert å gi oppgaver o.l. og gjøre sånn at medlemmer i lauget bidrar så mye som mulig selv. Har fokusert på å delegere, og mer energi enn tid har gått med til dette, og er viktig for å skape eierskap og kompetanse hos medlemmer andre enn bryggeriansvarlig.