Arrangementer

I Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug gjennomfører vi flere både faste og flytende arrangementer i året.
Bla gjennomfører vi eplehelga, jule- og sommerølsmakinga,
deltar på PF, går st. Ølvar, deltar på gangfest og er med på galla.

Generellt prøver vi å arrangere eller delta på et større festlig arrangement en gang i måneden hvor de fleste er lukket til de som er medlemmer.

Sjekk kalenderen eller den interne facebook siden for info om hva som skjer når.