Medlemsskap

Medlemsskap

Medlemsskap i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug er i henhold til vedtektene åpent for alle. I henhold til formålsparagrafen er imidlertid primærmålgruppa studenter, så styret kan finne på å begrense opptak av medlemmer som ikke er studenter om det skulle bli for få studenter i medlemsmassen.

Medlemsskapet koster 200 kroner for medlemsskap ut året. Man må også være medlem i Det Norske Studentersamfund da det er de som gir oss lokaler, dekker strømregninga og må kvitte seg med de tonnene med malt vi går gjennom hvert år. Medlemsskap der koster per dags dato 250kr. For mer info kan du sjekke sidene deres

Medlemmer i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug får:

  • Mulighet til å delta på årsmøtet og være med å bestemme hvilken retning foreningen skal ta.
  • Muligheten til å brygge øl på laugets utstyr i laugets lokaler på Chateau Neuf. Forutsetningen for dette er at det er med minst en person som er sertifisert på bruk av utstyret, og at det tas kontakt på post@kristianiabrygg.no i god tid.
    Avhengig av fordeling av sluttproduktet tar lauget deler av regninga.
  • Muligheten til å låne Haandbryggerlaugets 20L Speidel Braumeister gratis!
  • Muligheten til å delta på medlemskvelder annenhver mandag
  • Muligheten til å delta på interne smakinger og arrangementer.
  • Tilgang til laugets lukkede Facebook-gruppe hvor ting planlegges, annonseres og diskuteres.
  • Generell hygge og festligheter.

Forventinger til medlemmer:

Det vi forventer av medlemmer er en generel interesse for øl, ølbrygging og ølkultur og at man prøver å delta aktivt og bidra til foreningen etter beste evne. Foreningen er veldig selvstyrt og drevet av frivillige så man står ganske fritt til å arrangere de arrangementene man er interessert i. Selv om vi produserer alkohol så er vi ikke en ren drikkeklubb og man skal bidra både til produsering og/eller formidling så vel som konsumering.

Jeg vil bli medlem!

I såfall må du fylle ut følgende skjema og overføre medlemskontigenten på 200 kr til konto 9365 17 86590.