Medlemsskap

Medlemsskap i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug er i henhold til vedtektene åpent for alle. I henhold til formålsparagrafen er imidlertid primærmålgruppa studenter, så styret kan finne på å begrense opptak av medlemmer som ikke er studenter om det skulle bli for få studenter i medlemsmassen.

Medlemsskapet koster 200 kroner per år men blir du med i løpet av høstsemesteret koster det kun 100kr. Medlemmer får:

  • Mulighet til å delta på årsmøtet.
  • Prioritet på videregående kurs i ølbrygging.
  • Muligheten til å brygge øl på laugets utstyr i laugets lokaler på Chateau Neuf. Forutsetningen for dette er at det er med minst en person som er sertifisert på bruk av utstyret, og at det tas kontakt på post@kristianiabrygg.no i god tid. Ingredienser dekkes av bryggerne selv, som også deler ølet.
  • Muligheten til å låne Haandbryggerlaugets 20L Speidel Braumeister gratis!
  • Muligheten til å delta på medlemskvelder hver mandag
  • Tilgang til laugets lukkede Facebook-gruppe.

Jeg vil bli medlem!

I såfall må du fylle ut følgende skjema og overføre medlemskontigenten på 200 kr eller 100kr fra august og utover til konto 9365 17 86590.

> Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
> Det Norske Studentersamfund, Chateau Neuf (4. etg)
> Slemdalsveien 15, 0369 Oslo

post@kristianiabrygg.no <
Org. nr. 995 86 3588 <
Konto nr. 9365 17 86590 <